WAB

WAB Herzieningstoets 2021

Nieuw in 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de daaruit voortvloeiende herzieningssituaties. Een van de herzieningsmogelijkheden in die wet is dat u voor werknemers, die meer dan…