update

Wordt uw Windows pc nog ondersteund?

Wordt uw Windows pc nog ondersteund? Microsoft is vanaf 11 april 2017 gestopt met de ondersteuning voor Windows Vista. Ook stopt Microsoft met de ondersteuning van de eerste Windows 10…

Update LogiPoort

Update LogiPoort Bent u LogiPoort gebruiker dan wordt vanaf nu versie 8.5 aan u aangeboden. In deze update worden nieuwe Belastingdienst certificaten meegenomen. Let op! u dient de update voor…

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast De pensioenfederatie heeft besloten de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte voor o.a. Zorg en Welzijn) tussentijds te updaten. Er is een korte overgangstermijn die begint…