Premiekorting jongeren

Premiekorting jongeren per 1 juli 2015 verruimd

Premiekorting jongeren per 1 juli 2015 verruimd Hoewel de jeugdwerkloosheid de afgelopen tijd is gedaald, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er nog te veel jongeren werkloos…