cao

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of…

Minimumloon en WAS

Minimumloon en WAS Als u een werknemer het minimumloon (of ongeveer het minimumloon) betaalt dan mag u daar geen inhoudingen meer op doen, anders dan pensioenpremie en loonheffingen. Deze stelling…

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend! Per 1 juli 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,826% naar € 1.537,20 bruto per maand. Twee keer per jaar…

Loopbaanbudget

Loopbaanbudget Nieuw in de Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is het loopbaanbudget. Voor de meeste werknemers gaat een reservering opgebouwd worden die gebruikt kan worden voor het onderhouden van de…

Aandachtspunt branche schoonmaak

Aandachtspunt branche schoonmaak In het Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf staat dat de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie verlaagd wordt met terugwerkende kracht voor 2014 met 0,25%-punt. Deze…