AOW

Geen stijging AOW leeftijd in 2023

Geen stijging AOW leeftijd in 2023 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om de AOW leeftijd niet te verhogen in 2023. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de…

Transitievergoeding en Zvw

Transitievergoeding en Zvw Hoe verloont u de Transitievergoeding met betrekking tot de Zvw? Over het algemeen leest u dat ‘de normale regels’ gelden en dat is ook zo. Toch leggen…

Minimumloon voor Aow-er

Minimumloon voor Aow-er Vanaf 1 juli 2015 hebben ook Aow-ers die werken recht op het minimumloon. Dat vloeit voort uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit wordt ook in andere wetten geregeld…

Zieke AOW’er 13 weken doorbetalen

Zieke AOW’er 13 weken doorbetalen De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet moet het voor een onderneming aantrekkelijker en minder risicovol maken…