ww

PAWW (uitleg)

PAWW (uitleg) In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW…

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen Het zou de eerste keer zijn dat een kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid. Wanneer…

Toch geen werknemersbijdrage WW

Toch geen werknemersbijdrage WW In 2016 zal er toch geen WW-premie worden ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Volgens minister Asscher zijn de plannen om weer een WW-premie in…

Wijzigingen in de WW per 2016

Wijzigingen in de WW per 2016 In 2016 wordt een aantal andere wijzigingen in de WW als gevolg van de Wet werk en zekerheid van kracht. Vanaf 1 januari 2016…

Aanpassingen in de WW de komende jaren

Aanpassingen in de WW de komende jaren In 2015 en 2016 worden er een aantal wijzigingen in de Wet werk en zekerheid doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op versoepeling van…