Sectorpremies

Percentages sectorpremie en Whk 2018

Percentages sectorpremie en Whk 2018 De premiepercentages voor de sectorpremie en Whk zijn bekend. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA een gedifferentieerde premie…