Aanpak

Minimumloon en WAS

Minimumloon en WAS Als u een werknemer het minimumloon (of ongeveer het minimumloon) betaalt dan mag u daar geen inhoudingen meer op doen, anders dan pensioenpremie en loonheffingen. Deze stelling…