Wat zijn SV dagen?

SV is de afkorting van sociale verzekeringen. Een andere zelfde afkorting is SVW (sociale verzekeringswet).
SV-dagen zijn de dagen waarvan voor de premieberekening van de werknemersverzekeringen wordt uitgegaan. Deze kunnen jaarlijks afwijken.
Een andere benaming voor SV-dag is loondag. Onder SV-dagen vallen alle werkdagen in een werkweek van maandag tot en met vrijdag.
Indien u niet boven het maximum aantal dagen per week uitkomt, dan kunt u de dagen in het weekend gerust meetellen.

Aantal SV-dagen per jaar (maandverloning):

2016: 261
2017: 260
2018: 261
2019: 261
2020: 262
2021: 261
2022: 260
2023: 260
2024: 262
2025: 261

Aantal SV-dagen per jaar in een 4-wekenverloning is de afgelopen jaren vaak 260. In 2020 is dat 265 dagen.

Let op: voor de berekening van de SV-premies, wordt altijd gebruik gemaakt van 260 dagen.
De Belastingdienst hanteert de fictie van 260 dagen om de berekeningswijze van deze premies elk jaar hetzelfde te houden.
In jaren waarin 261 SV-dagen of 262 SV-dagen zijn, worden de SV-premies en de ZVW-premie dus toch met 260 franchisedagen en maximumdagen berekend.

Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Bij een 4-wekelijkse aangifte kunnen er maximaal 20 SV-dagen worden opgegeven. Bij een maandaangifte kunnen er maximaal tussen de 20 en 23 SV-dagen (afhankelijk van de maand) worden opgegeven. Minder kan wel, bijvoorbeeld een parttime werknemer. Houd hier dus rekening mee.