Spaww (Stichting Private Aanvulling WW & WGA)

Cao-afhankelijke premie

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering.

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW (SPAWW). In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering aan. SPAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Waarom PAWW

Het kabinet heeft om te bezuinigen de opbouw en de lengte van de WW verkort. De vakbonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt om de WW te repareren.
De reparatie-afspraken zijn merkbaar voor iedereen die langer dan tien jaar gewerkt heeft.

Registreren bij SPAWW

U kunt zich als werkgever registreren bij de SPAWW. Houd daarvoor het volgende bij de hand:

  • Loonheffingsnummer
  • KvK-nummer
  • Startdatum

De aangifte dient handmatig gedaan te worden via het portaal van de SPAWW. Meer informatie over de PAWW bijdrage vindt u in de online help.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)