Dagloon en Uurloon

Van maand naar dag of uurloon

Wanneer een werknemer een maandloon krijgt dan kunnen dagloon en uurloon op vele manieren berekend worden. En dat heeft zo zijn eigenaardige consequenties.
Wij behandelen ze hier allemaal en u kunt elke berekeningswijze van het dagloon en uurloon in LogiSal instellen.
Hiermee bereiken we dat als u gaat schaduwdraaien u altijd dezelfde berekening kunt maken als de vergelijkende berekening.
Uitgangspunt is dus altijd het maandloon want bij week en vierwekenloon bestaat het probleem niet en wordt altijd een goed dagloon en uurloon berekend.

Uurloon

Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen.
Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen.
U kunt daaarom het uurloon op de volgende manieren berekenen:

Uurloon op basis van loondagen per jaar
Formule: Uurloon = maandloon x 12 : Loondagen per jaar x 5 : uren per week.

Daarbij kan loondagen per jaar dus zijn, 260, 261 of 262.
Uren per week is het aantal uren wat de werknemer contractueel werkt en waarop het maandloon gebaseerd is.

Uurloon op basis van loondagen per maand:

Formule: Uurloon = maandloon : loondagen deze maand x 5 : uren per week.

Duidelijk is dat in het laatste geval het uurloon elke maand anders is. Deze methode wordt bijna niet gebruikt.

Dagloon

Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen.
Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen.
U kunt daarom het dagloon op de volgende manieren berekenen:

Dagloon op basis van loondagen per jaar

Formule: dagloon = maandloon x 12 : loondagen per jaar.

Daarbij kan loondagen per jaar 260, 261 of 262 zijn.

Dit lijkt een eenvoudige en goede berekeningswijze maar hier kan het vreselijk mis gaan.
Stel u kiest voor 261 dagen, dat is de gemiddelde methode. Stel het maandloon is 3000.
Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een dag onbetaald verlof neemt in een maand met 23 dagen.
Dan wordt de berekening van het maandloon:
Loon = 3000 x 12 : 261 x 22 = 3034,28.
U ziet: de werknemer neemt een dag onbetaald verlof en het loon stijgt.
Dat komt natuurlijk omdat we hier uitgaan van een maand met 23 dagen en een werknemer die er 22 werkt.
Dit zal zelden voorkomen maar u ziet op deze manier wel de consequenties.

Dagloon op basis van loondagen per maand

Formule: Dagloon = maandloon : loondagen deze maand.

Dit is naar onze mening de beste methode om het dagloon te berekenen. Maar het nadeel is ook hier dat het dagloon elke maand anders is.

U kunt rekenen op de wijze die u wilt.
U kunt dit instellen in LogiSal bij Werkgever tab Diversen.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)