pensioen

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog De leeftijdsgrens voor de AOW hoeft volgens deskundigen minder snel omhoog dan nu is vastgelegd, door de hoger dan gemiddelde sterfte in de afgelopen twee…

Geen stijging AOW leeftijd in 2023

Geen stijging AOW leeftijd in 2023 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om de AOW leeftijd niet te verhogen in 2023. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de…

DGA en pensioenafkoop

DGA en pensioenafkoop Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.…

Pensioen Architecten naar APG

Pensioen Architecten naar APG Op dit moment is de uitvoering van de pensioenen voor architecten ondergebracht bij Syntrus Achmea. Omdat Syntrus Achmea eind 2016 kenbaar maakte dat ze stoppen met…

Slagers naar AGH

Slagers naar AGH Zoals u wellicht heeft gelezen gaat Syntrus Achmea stoppen met de administraties en incasso voor pensioenfondsen. Het pensioenfonds voor de slagers heeft nu besloten om te kiezen…

Geen grote veranderingen meer in pensioenwetgeving

Geen grote veranderingen meer in pensioenwetgeving Deze kabinetsperiode zullen er geen grote veranderingen meer doorgevoerd worden in de pensioenwetgeving. Dat zei staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een…