identiteit

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat deze bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Van de…