Subsidieregeling praktijkleren

Subsidie praktijkleren aanvragen

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Om een aanvraag in te dienen bij AgentschapNL dient u te beschikken over een veiligheidscertificaat, voor de aanvraag subsidie praktijkleren is dit e-herkenning niveau 3.

Logihuis beschikt over dit certificaat en wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen (€ 60,- ex. btw per aanvraag ).

Na het bestellen kunt u het formulier invullen, zodat wij gelijk de aanvraag voor u kunnen verzorgen!

Let op! Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt eveneens voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen.

Voor het school-, studiejaar 2020/2021 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2021 09.00 uur tot en met 16 september 2021 17.00 uur. Aanvragen die wij na dit tijdstip ontvangen, komen niet in aanmerking. De aanvraag kan pas worden ingediend na afloop van het schooljaar.

Twijfelt u? Bekijk dan hier welke opleidingen onder de subsidieregeling vallen.

Opvolger afdrachtvermindering
De subsidieregeling praktijkleren is met ingang van 1 januari 2014 de opvolger van de regeling afdrachtvermindering onderwijs.

Aanvraag per studiejaar
De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar. U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats.
Voor de praktijkovereenkomsten die betrekking hebben op meerdere schooljaren, dient u dus per schooljaar een nieuwe aanvraag bij Logihuis te doen.

Beslistermijn en uitbetaling
Na 16 september 2021 worden alle aanvragen beoordeeld.
Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per categorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

De minister beslist binnen dertien weken na 16 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)