Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte

UPA is de standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en dienstverbandgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Deze standaard is gebaseerd op het loonaangiftebericht. De UPA bevat alle elementen voor de uitvoering van vrijwel alle pensioenregelingen en bedrijfstakeigen regelingen.

SIVI beheert de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) in opdracht van de Pensioenfederatie, de eigenaar van de UPA.

Met LogiSal maakt u eenvoudig een UPA bericht in .xml formaat aan. Deze kunt u vervolgens indienen via LIS of LogiPoort.

LogiSal is gekoppeld met

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+