Wet aanpak schijnconstructies

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML Alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de…

Vakantietoeslag specificeren

Vakantietoeslag specificeren Als u vakantietoeslag uitkeert aan een werknemer dan dient u dat apart op de salarisspecificatie te specificeren. Het is dus niet toegestaan om ‘loon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen’…

Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML

Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon is een onderdeel van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies). Omdat betrouwbare werkgevers en werknemers hier negatieve gevolgen…

Verbod op inhoudingen WML opnieuw uitgesteld

Verbod op inhoudingen WML opnieuw uitgesteld Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 2017. Deze laatste maatregel uit de Wet aanpak schijnconstructies zou eerst per 1…