UWV

ZW en WGA premie in 2021 verhoogd

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De Whk-premie bestaat uit een premiecomponent…

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018 Het UWV heeft de verwachte premies in de Juninota 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vrijwel alle premies in 2018 lager zullen zijn in vergelijking met dit…

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt alsnog behandeld in de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher wist…

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren!

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren! Gebruikt u ontslagformulieren van eerdere ontslagaanvragen die u op uw computer heeft bewaard? Dan kunnen dit oude versies zijn. Aanvragen met verouderde formulieren neemt…

Verloonde uren

Verloonde uren De Belastingdienst en het UWV hebben het begrip verloonde uren nader uitgelegd. Duidelijk is nu dat het aantal uren omhoog gaat als iemand verlofuren uitbetaald krijgt. Het tegenovergestelde…

Digitaal formulier voor ontslag langdurig arbeidsongeschikte

Digitaal formulier voor ontslag langdurig arbeidsongeschikte Werkgevers kunnen sinds 1 juli 2016 met een digitaal formulier ontslag aanvragen als hun werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Dit digitale formulier vindt u hier. Dit kan…

Wijzigingen in de WW per 2016

Wijzigingen in de WW per 2016 In 2016 wordt een aantal andere wijzigingen in de WW als gevolg van de Wet werk en zekerheid van kracht. Vanaf 1 januari 2016…