Belastingplan 2016

Belastingplan 2016 gered na akkoord met D66

Belastingplan 2016 gered na akkoord met D66 D66 gaat na een tegenstem in de Tweede Kamer alsnog akkoord met het Belastingplan van het kabinet. Na enkele veranderingen van staatssecretaris Wiebes…