2017

  1. 2017
  2. (Pagina 2)

WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd

WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd Per 1 januari 2017 worden de premiecomponenten WGA-flex en WGA-vast samengevoegd tot één gedifferentieerde premiecomponent WGA. Tot 2017 was het alleen mogelijk om…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de nieuwe regels voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd. De tarieven en percentages voor 2017 zijn nog niet definitief. De informatie…

Verbod op inhouding minimumloon definitief

Verbod op inhouding minimumloon definitief Per 1 januari 2017 mogen werkgevers geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze regeling uit de Wet aanpak schijnconstructies treedt per 1 januari in…

Arbeidskorting 2017

Arbeidskorting 2017 Anders dan de algemene heffingskorting zal de maximale arbeidskorting minder stijgen dan was voorgesteld in het Belastingplan 2014. Per 2017 bedraagt de arbeidskorting € 3.223 in plaats van…

Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2017 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Zorg en Welzijn en extra uren

Zorg en Welzijn en extra uren In 2017 gaat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn met een ander systeem werken. Het is dan niet mogelijk om in 2017 uren van 2016…

Veel kleine wijzigingen Verzamelwet SZW 2017

Veel kleine wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2017 Het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In dit wetsvoorstel, dat nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moet…

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd De WHK premie bestaat op dit moment uit drie delen, de WGA-vast, WGA-flex en de ZW-flex. Per 1 januari 2017 worden de premiedelen WGA-vast en…