Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

 

Dagloon en Uurloon

 

Als een werknemer een maandloon krijgt dan kunnen dagloon en uurloon op vele manieren berekend worden.

En dat heeft zo zijn eigenaardige consequenties.

Wij behandelen ze hier allemaal en u kunt elke berekeningswijze van het dagloon en uurloon in LogiSal instellen.
Hiermee bereiken we dat als u gaat schaduwdraaien u altijd dezelfde berekening kunt maken als de vergelijkende berekening.

Uitgangspunt is dus altijd het maandloon want bij week en vierwekenloon bestaat het probleem niet en wordt altijd een goed dagloon en uurloon berekend.

 

Uurloon

Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen.
Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen.
U kunt daaarom het uurloon op de volgende manieren berekenen:

Uurloon op basis van loondagen per jaar:

Formule: Uurloon = maandloon x 12 : LoondagenPerJaar x 5 : UrenPerWeek.

Daarbij kan LoonDagenPerJaar dus zijn, 260, 261 of 262.
UrenPerWeek is het aantal uren wat de werknemer contractueel werkt en waarop het maandloon gebaseerd is.

Uurloon op basis van loondagen per maand:

Formule: Uurloon = maandloon : LoonDagenDezeMaand x 5 : UrenPerWeek.

Duidelijk is dat in het laatste geval het uurloon elke maand anders is. Deze methode wordt haast niet gebruikt.

Dagloon

Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen.
Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen.
U kunt daaarom het dagloon op de volgende manieren berekenen:

Dagloon op basis van loondagen per jaar:

Formule: Dagloon = maandloon x 12 : LoondagenPerJaar.

Daarbij kan LoonDagenPerJaar dus zijn, 260, 261 of 262.

Dit lijkt een eenvoudige en goede berekeningswijze maar hier kan het vreselijk mis gaan.
Stel u kiest voor 261, dat is de gemiddelde methode. Stel het maandloon is 3000.
Stel een werknemer neemt een dag onbetaald verlof in een maand met 23 dagen.
Dan wordt de berekening van het maandloon:
Loon = 3000 x 12 : 261 x 22 = 3034,28.
U ziet: de werknemer neemt een dag onbetaald verlof en het loon stijgt.
Dat komt natuurlijk omdat we hier uitgaan van een maand met 23 dagen en een werknemer die er 22 werkt.
Dit zal zelden voorkomen maar u ziet op deze manier wel de consequenties.

Dagloon op basis van loondagen per maand:

Formule: Dagloon = maandloon : LoonDagenDezeMaand.

Dit is naar onze mening de beste methode om het dagloon te berekenen. Maar het nadeel is ook hier dat het dagloon elke maand anders is.

U kunt rekenen op de wijze die u wilt.
U kunt dit instellen in LogiSal bij Werkgever tab Diversen.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.