Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Oefening 7

U leert hier reserveren over bijzonder loon.

Stel u moet snipperuren uitbetalen en daarover bent u ook vakantiegeld verschuldigd.
Ga eerst naar Werkgever (804) tab Reservering.
Selecteer daar dat de reservering Vakantiegeld ook toegepast moet worden over bijzonder loon en druk dan op Einde.
Ga dan naar looncode en klik op 135.
Vul de naam Snipperuren in en kies voor soort 05 Overuren bruto.
Klik op Geavanceerd en zet de grondslag Vakantie aan.
Klik bij Soort uur op: Nergens bij meetellen.
Sluit looncode.

Ga naar Bereken, periode 7 en dubbelklik 1 Joosten.
Voeg looncode 135 toe met 10 snipperuren en kies voor Bereken het loon.
Zie op de tab Kosten dat het vakantiegeld nu ook wordt gereserveerd over de uitbetaalde snipperuren.
En zie dat levensloop nog steeds over alleen het loon gaat.
Boeken en einde.

Snipperuren direct uitbetalen
Vanaf 2015 is het mogelijk om snipperuren uit te betalen in geld en tegelijk de uren af te boeken.
Vooral handig als iemand uit dienst gaat.
U richt dit als volgt in:
Maak een looncode van de soort Bruto overuren.
Van belang zijn de volgende aspecten: wel/niet bijzonder loon, wel/niet meetellen, grondslag vakantie aan of niet.
Bij Werkgever > Reservering koppelt u aan een reservering in tijd deze looncode voor uitkering.
Bij Bereken klikt u zoals gebruikelijk op vrijval en u klikt deze reservering aan en kiest voor alles vrijvallen.
Als u tegelijk vakantiegeld en snipperuren uitkeert, en de looncode voor de snipperuren behoort tot de grondslag.
Vakantie en de reservering en looncode harmoniëren m.b.t. bijzonder loon, dan zal er ook vakantiegeld over de snipperuren berekend worden.

 

Naar de volgende oefening >> 

 

Terug naar oefeningen
Copyright © 2012- Logihuis b.v.