Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Oefening 1

U leert hier het maken van een nieuwe administratie/werkgever.

Klik op Werkgever > Nieuw.
Gebruik het nummer 100.
Kies de branche: Zorg en Welzijn Thuiszorg > Open.

Kies een naam (bijv.: Thuiszorg De Jacobijn).
Vul ook de zoeknaam in. De rest mag leeg blijven.

Ga naar Inhoudingen > Pensioenachtigen.
Dubbelklik de eerste regel en wijzig het percentage werknemer in 25.
Ga naar de tab Koppel. En bekijk met welk fonds deze inhouding is gekoppeld (geselecteerd).
Klik op %% Bijwerken.
Het percentage is nu gewijzigd van 25% naar het percentage zoals het % uit ons fondsenlijst.
U mag het % laten staan.

Sluit de werkgever af door te drukken op OK > Einde.

De Fondsenlijst vindt u in menu Sectoren.

 

Uitleg Fondsen en Inhoudingen en Erven
De fondsen (zoals bijv. Pensioenfonds Zorg en Welzijn) worden door Logihuis bijgehouden en via updates gedistribueerd. Als u een nieuwe administratie maakt dan worden de inhoudingen daarvan gekoppeld aan de juiste fondsen en de inhoudingen nemen alle eigenschappen van die fondsen over. Zoals percentages en grondslagen en franchises. Als er percentages wijzigen dan krijgt u dus een update met een nieuw fondsenbestand. U dient dan zelf de koppeling tussen uw inhoudingen en de fondsen bij te werken. Daarmee neemt de inhouding de nieuwste percentages van het fonds over. Dat kan per fonds, per werkgever, en voor alle werkgevers in één keer. Bij de jaarovergang worden alle inhoudingen automatisch bijgewerkt met de nieuwste percentages.

 

Naar de volgende oefening >> 

 

Terug naar oefeningen

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.