Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Wensen

LogiSal Salaris is het product van de samenwerking tussen gebruikers en Logihuis.

Steeds opnieuw worden wensen geuit en geinventariseerd. Als wensen voldoende draagvlak hebben voor opname in het pakket dan wordt dit gerealiseerd. Hiermee bereiken wij dat vele gebruikers zich herkennen in de software en dat de brug tussen ‘gebruik’ en ‘programma’ voor velen aangenaam is.

Als u wensen heeft of commentaar dan bewijst u alle gebruikers van LogiSal een dienst door deze aan ons kenbaar te maken. Een mailtje naar helpdesk@logihuis.nl is voldoende. Of vul het formulier in.

Wij danken u voor uw bijdrage.
LogiSal Team

Copyright © 2012- Logihuis b.v.