Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Exporteren

U kunt exporteren naar:

· UwvNed (GakNed)
· VPmeld
· Plato
· PLO GUO, Recreatie, Stipp, Cordares, AO
· Schoonmaak Cordares
· Jaaropgaven Excel
· Jaaropgaven Pien
· NAW naar koppelbestand voor Wordmailing
· Werknemers naar Word (naw)
· Werknemers naar Excel (stamgegevens)
· Werknemers in ASCII formaat
· Betalingen naar Clieop03 en SEPA
· Loonstaatgegevens in ASCII formaat
· Salarisspecificaties via e-mail
· Loonaangifte via e-mail
· Journaalposten via e-mail
· Betaalstaat via e-mail
· Administratie als bijlage aan e-mail (in zip)
· Journaalposten naar boekhoudpakketten (specificatie)
· Loonaangifte in XML-formaat

Copyright © 2012- Logihuis b.v.