ZW en WGA premie in 2021 verhoogd

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De Whk-premie bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW voor flexibele dienstverbanden. De premiepercentages stijgen licht in 2021. Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA is volgend jaar 0,78% en dat voor de ZW is 0,58%Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021.

Exacte premie eind 2020 via Belastingdienst bekend
Hoe hoog de premie over 2021 precies is, horen werkgevers eind 2020 via een mededeling of beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert voor een werkgever, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit de werkgever de ZW en WGA instroomt. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2021 ook zelf alvast berekenen via de premiewijzer van UWV.