U als werkgever krijgt een zorgbonus van € 1000 pp en daarbij een vergoeding van de kosten voor de eindheffing van € 800.
De wetgever is er daarbij vanuit gegaan dat u het vrijgestelde deel van de werkkostenregeling gebruikt voor andere kosten die binnen de WKR vallen.
Als u het vrijgestelde deel niet benut dan hoeft u ook de eindheffing (deels) niet te betalen.
Dat zou er toe kunnen leiden dat u een voordeel geniet en dat is niet de bedoeling van de regeling.
Als bij een controle in de komende jaren blijkt dat u het vrijgestelde deel niet heeft benut dan zult u de vergoeding moeten terugbetalen.
Voor meer vragen en antwoorden over de zorgbonus verwijzen wij u naar deze website.