U als werkgever krijgt een zorgbonus van € 1000 pp en daarbij een vergoeding van de kosten voor de eindheffing van € 800.
De wetgever is er daarbij vanuit gegaan dat u het vrijgestelde deel van de werkkostenregeling gebruikt voor andere kosten die binnen de WKR vallen.
Als u het vrijgestelde deel niet benut dan hoeft u ook de eindheffing (deels) niet te betalen.
Dat zou er toe kunnen leiden dat u een voordeel geniet en dat is niet de bedoeling van de regeling.
Als bij een controle in de komende jaren blijkt dat u het vrijgestelde deel niet heeft benut dan zult u de vergoeding moeten terugbetalen.
Voor meer vragen en antwoorden over de zorgbonus verwijzen wij u naar deze website.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.