Zieke AOW’er 13 weken doorbetalen

Zieke AOW’er 13 weken doorbetalen

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet moet het voor een onderneming aantrekkelijker en minder risicovol maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te houden. Voordat de maatregelen in werking treden, moet eerst de Eerste Kamer nog met de wet instemmen.

De Tweede Kamer heeft wel een aantal amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel gemaakt. De belangrijkste is dat de loondoorbetaling niet wordt beperkt tot zes weken, maar tot 13 weken. U hoeft het loon van werknemers die de AOW-leeftijd al gepasseerd zijn bij ziekte dus geen twee jaar, maar een kwartaal door te betalen.
Na invoering van de wet worden de effecten ervan in de eerste twee jaren geëvalueerd. Daarbij wordt in elk geval onderzocht of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte naar 13 weken leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Een andere aanpassing die de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel aanbracht, is dat de mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden, in de wet komt te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald, maar dit is aangepast omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao.

 

 

Datum: 23 maart 2015