Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon

Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet.

  • In plaats van een minimumloon berekend op dag-, week- of maandbasis is er sinds 1 januari 2018 een minimumuurloon. Uitgangspunt is dat het totale loon gedeeld door de normale arbeidsduur ( 36, 38 of 40 uur per week) minimaal voor elk uur het wettelijk minimumloon moet bedragen.
  • Sinds 1 januari 2018 is de stukloonbepaling, dit is de uitbetaling van arbeidsloon per van tevoren afgesproken eenheid product, gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft wel mogelijk, maar werknemers moeten ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.
  • Het minimumloon geldt sinds 1 januari 2018 ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar weken op basis van een overeenkomst tegen beloning. Denk hierbij aan een aanneemovereenkomst.
  • Sinds 1 januari 2018 moet de werkgever ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. De werknemer heeft verder recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon, ook voor overwerk dat verricht is vóór 1 januari 2018.

D.d.: 24-04-2018

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.