Wijzigingen in de WW per 2016

Wijzigingen in de WW per 2016

In 2016 wordt een aantal andere wijzigingen in de WW als gevolg van de Wet werk en zekerheid van kracht.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur stapsgewijs – één maand per kwartaal – teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden.
Ook wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand WW op.

Indien iemand 5 jaar gewerkt, dan is er recht op 5 maanden WW-uitkering (in de oude en in de nieuwe situatie). Als iemand 18 jaar heeft gewerkt dan is de duur van het WW-recht in de oude situatie 18 maanden, maar in de nieuwe situatie is dat 14 maanden. Hij heeft in de eerste 10 jaar 10 maanden opgebouwd in de laatste 8 jaar 4 maanden. Verder wordt de faillissementsuitkering in de WW gemaximeerd op 150 procent van het maximum dagloon.

 

Datum: 22 september 2015