Wijzigingen aangebracht in het handboek loonheffingen 2016

Wijzigingen aangebracht in het handboek loonheffingen 2016

De Belastingdienst heeft op 14 juni 2016 een aantal wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2016 doorgevoerd.
De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Normbedrag voor huisvesting en inwoning
In paragraaf 20.3.3 was het normbedrag voor huisvesting en inwoning was onjuist. Dit bedrag is aangepast: er stond € 5,40, er staat nu € 5,45.

Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden voor een onbelaste terbeschikkingstelling en gaat het ook niet om een (dienst)woning dan rekent u voor huisvesting op de werkplek een normbedrag van € 5,45 per dag tot het loon van de werknemer. In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen. U mag dit ook als eindheffingsloon opnemen onder de werkkostenregeling.

Loonheffingen over bijstandsuitkeringen
Er is in stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen en paragraaf 7.3.7 Tabellen voor bijzondere groepen werknemers een link gemaakt naar de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2016. De SVB en gemeenten zijn wettelijk verplicht om loonheffingen te betalen over bijstandsuitkeringen.

Excessieve vertrekvergoeding
De werkgever betaalt 75% belasting over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die in 2016 bij hem uit dienst gaan. Voor deze werknemers betaalt u deze zogenoemde pseudo-eindheffing alleen als het toetsloon meer is dan € 538.000 en voor zover de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. In de toelichting van het Handboek Loonheffingen 2016 leest u hoe u het toetsloon bepaalt en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent.

Datum: 22 juni 2016