Het UWV heeft de premiewijzer WHK voor 2021 vrijgegeven. U kunt daarmee het percentage voor de WGA en/of de ZW-flex berekenen. Als u eigenrisicodrager bent dan betaalt u geen gedifferentieerde premie. U krijgt natuurlijk ook nog de beschikking van de belastingdienst.

Klik hier voor de premiewijzer.