Het UWV heeft de premiewijzer WHK voor 2021 vrijgegeven. U kunt daarmee het percentage voor de WGA en/of de ZW-flex berekenen. Als u eigenrisicodrager bent dan betaalt u geen gedifferentieerde premie. U krijgt natuurlijk ook nog de beschikking van de belastingdienst.

Klik hier voor de premiewijzer.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.