Whitepaper WKR geactualiseerd

De werkkostenregeling is een forfaitaire regeling en geldt alleen voor vergoedingen of verstrekkingen die deel uitmaken van het (belaste) loon. De werkgever mag een vrijstelling toepassen van 1,2% van zijn totale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen).

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020
Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Om de werking van de werkkostenregeling nader toe te lichten hebben wij een whitepaper ontwikkeld. In deze whitepaper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Wij gaan in deze whitepaper uit van de regelingen zoals deze nu zijn bepaald voor 2020.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.