WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd

WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd

Per 1 januari 2017 worden de premiecomponenten WGA-flex en WGA-vast samengevoegd tot één gedifferentieerde premiecomponent WGA. Tot 2017 was het alleen mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-vast. Vanaf 2017 wordt dit uitgebreid met de WGA-flex. U kunt dan alleen eigenrisicodrager worden van de totale gedifferentieerde WGA (vast + flex) premie. Vóór 1 januari 2017 dient u te beslissen of u voor beide delen eigenrisicodrager wilt worden. Huidige eigenrisicodragers voor de WGA-vast die voor de totale premie (vast + flex) eigenrisicodrager willen worden moeten uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe modelgarantieverklaring inleveren bij de Belastingdienst.

belastingdienst_amsterdam_1

d.d.: 5-12-2016

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.