WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota
Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018.
De gemiddelde premie van de WGA gaat van 0.74% naar 0.75%. De gemiddelde premie van de Ziektewet gaat van 0.35% naar 0.45%. Beide premies zijn opgenomen in de Whk premie (werkhervattingskas). De Beschikking zal eind 2017 worden verstuurd door de Belastingdienst.

d.d. 4-9-2017
Meer nieuws? Klik hier.

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+