Wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 22 jaar

Wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 22 jaar (2017)

Jongeren tot en met 22 jaar, krijgen nu nog minimumjeugdloon, maar vanaf 1 juli 2017 geldt voor 22-jarigen dat zij recht hebben op het Wettelijk minimumloon voor volwassenen.

Het jeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar wordt ook geleidelijk hoger.

In LogiSal vindt u dit overzicht onder Instellingen > Minimumlonen.