Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies

Een lastige wet qua uitvoering en daarom zal hier in de toekomst ook veel jurisprudentie over komen. Nu vast heeft de belastingdienst een aantal aspecten geprobeerd te verduidelijken in een publicatie. Die vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/documenten/brochures/2015/09/29/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wml

d.d. 2-5-2016