Wet aanpak schijnconstructies – uitleg over minimumloon en vakantiegeld

Wet aanpak schijnconstructies – uitleg over minimumloon en vakantiegeld

Op 1 januari 2016 treden een aantal bepalingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking die van invloed zijn op de weergave van de salarisspecificatie en de betaling van het wettelijk minimumloon. De Rijksoverheid heeft meer duidelijkheid gegeven op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen

Het loon moet giraal aan de werknemer worden uitbetaald op een rekening die (mede) op naam staat van de werknemer, zodat vastgesteld kan worden of tenminste het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is betaald. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven, of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat kan de werkgever het minimumloon niet uitbetalen op de in de wet voorgeschreven wijze. Daarmee begaat de werkgever een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd.

De publicatie vindt u hier.

 

Datum: 4 september 2015

Kijk hier voor het volledige nieuwsoverzicht.