Werkbonus vervalt per 1-1-2018

Werkbonus vervalt per 1-1-2018

De werkbonus vervalt per 1-1-2018, in 2015 is de werkbonus al afgeschaft voor nieuwe gevallen. Sinds 2013 kent Nederland een werkbonus, deze is ingevoerd om oudere werknemers te stimuleren door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voorheen heette dit ook wel de doorwerkbonus.

Voor 2017 zijn de voorwaarden voor de werkbonus:

– U bent geboren in 1953;
– U hebt in 2017 een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694.

In onderstaande tabel kunt u vinden wat de hoogte is van de werkbonus.

Werkbonus vervalt per 1-1-2018