Wel of niet vrij op 5 mei?

Wel of niet vrij op 5 Mei?

Werknemers vragen zich elk jaar weer af of ze vrij zijn en of ze dan ook doorbetaald krijgen of niet. Dat hangt echter af van de arbeidsovereenkomst of de CAO die van toepassing is.

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar wettelijk wordt er niet aangegeven dat werknemers vrij zijn. Vaak moet er dus gewoon gewerkt worden. Alhoewel er in veel cao’s vaak wel wordt aangegeven dat werknemers eens in de 5 jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag.

Een werkgever die niet onder een cao valt mag zelf bepalen of de werknemers vrij zijn.
Wel mag er natuurlijk een vakantiedag opgenomen worden. De werkgever moet het er dan wel mee eens zijn. Wanneer de werkgever het er niet mee eens is mag dat alleen om gewichtige redenen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer iedereen tegelijk een vrije dag wil en het consequenties heeft voor het bedrijf.

 

 

D.d.: 26-04-2017