Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen

Het zou de eerste keer zijn dat een kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid. Wanneer een oudere werkloze het derde werkloosheids jaar bereikt, heeft deze binnenkort recht op verlenging van de WW gedurende 12 maanden.

Om dit te bekostigen wordt er een fonds opgezet door werkgevers en werknemers om dit derde jaar te betalen.
Werknemers betalen daarvoor extra premie en worden er afspraken gemaakt in de cao’s. De verwachting is dat het jaarlijks maximaal 0,2 procent van het brutosalaris kost. Wanneer een werknemer ongeveer 30.000 euro per jaar verdiend, kost het dus ongeveer 60 euro per jaar.

Dit percentage kan verhoogd worden tot ongeveer 0,5 procent, uiteraard is dit afhankelijk van hoeveel werkloosheidsuitkeringen er voor oudere werklozen zijn.

De verwachting is dat rond juni 2017 het kabinet akkoord geeft. Het advies van de Raad van State over de maatregel is dan binnen.

Bron: http://www.volkskrant.nl/economie/oudere-werkloze-krijgt-toch-weer-drie-jaar-ww-na-toestemming-kabinet~a4488758/

 

Datum: 25-04-2017

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.