Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan!

Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan!

Op de website van het UWV staat een handig stappenplan waarin alle stappen staan beschreven die u moet nemen als een werknemer ziek is. Ook staat hierin wat u moet doen en welke documenten u hierbij nodig hebt. Als u in het stappenplan de eerste ziektedag invult, ziet u daarna op welke datum u het volgende moet doen:

1. ziekmelden
2. re-integratieverslag
3. plan van aanpak
4. 42e-weekmelding
5.(eerstejaars)evaluatie
6. eindevaluatie
7. re-integratieverslag aanleveren

Het stappenplan vindt u op deze pagina.

Datum: 9 november 2018

Bron: UWV.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.