WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML

Alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de inhoudingen en verrekeningen zijn sinds 1 januari 2017 in werking.

In een publicatie geeft het ministerie van Sociale Zaken meer duidelijkheid op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen.

Download de publicatie hier.

 

Datum: 24 maart 2017