Wanneer past u het anoniementarief toe?

Wanneer past u het anoniementarief toe?

Als een werkgever de identiteit van een werknemer niet goed heeft vastgesteld of vastgelegd, dan is het anoniementarief van toepassing. Hiermee voorkomt de Belastingdienst dat de anonieme werknemer te weinig belasting zou betalen.

Het anoniementarief past u toe in de volgende situaties:

U betaalt een werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking 
In dit geval past u het anoniementarief toe als u de gegevens voor de loonheffingen niet van uw werknemer krijgt
vóór de 1e werkdag, of op de 1e werkdag als u op deze dag uw werknemer aanneemt. U past het
anoniementarief ook toe als u de identiteit van uw werknemer niet kunt vaststellen of als u de gegevens
niet op de juiste manier bij uw loonadministratie bewaart.

U betaalt een uitkeringsgerechtigde loon uit vroegere dienstbetrekking
In dit geval past u het anoniementarief toe als u de gegevens voor de loonheffingen niet van de uitkeringsgerechtigde
krijgt vóór de 1e betaaldag van de uitkering.

Als u het anoniementarief toepast, houdt u 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in.
U houdt geen rekening met:
– de loonheffingskorting;
– het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen;
– het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zvw;
– het maximumbijdrageloon voor de bijdrage Zvw.

In LogiSal vindt u het anoniementarief onder Werknemer > Fiscaal > Bijzondere instellingen.