Vraag nu de subsidieregeling praktijleren aan

Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan voor de begeleiding van studenten!

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. U kunt subsidie aanvragen tot 16 september 2021.
Het maximumbedrag is € 2.700 per deelnemer per studiejaar.
Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Voor wie?
Een werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie wanneer hij een leerplaats aanbiedt voor één van de volgende categorieën:

Vmbo: leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg.
Mbo: beroepsbegeleidende leerweg.
Hbo: duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt.
VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
PRO: het laatste jaar van het Praktijkonderwijs.
Promovendi en TOIO: Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding.

Op de pagina ‘Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren’ leest u meer over de voorwaarden.

Subsidieaanvraag praktijkleren laten indienen

Om een aanvraag in te dienen dient u te beschikken over een veiligheidscertificaat, voor de aanvraag subsidie praktijkleren is dit eHerkenning niveau 3.
Logihuis beschikt over dit certificaat en wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen.

Vul hier het formulier in en reken direct af via iDEAL zodat wij de aanvraag voor u kunnen verzorgen!

 

 

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.