Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML

Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon is een onderdeel van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies). Omdat betrouwbare werkgevers en werknemers hier negatieve gevolgen van zouden ondervinden, is het verbod uitgesteld (tot 1 januari 2017) en zijn er uitzonderingen op geformuleerd voor huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Er zijn volgens de regering inmiddels voldoende waarborgen ingebouwd voor een eerlijke en soepele gang van zaken. In antwoord op Kamervragen heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven hoe de praktische uitwerking van het verbod en de uitzonderingen er per 1 januari 2017 uit zal zien.

Om rechtstreeks de huur, nutsvoorzieningen of zorgverzekeringspremie van een werknemer te mogen betalen, heeft de werkgever straks een volmacht van de betreffende werknemer nodig. Indien deze niet aanwezig is, dan is er feitelijk sprake van onderbetaling aangezien er minder dan het wettelijk minimumloon wordt betaald. Wordt een organisatie betrapt op onderbetaling, dan kan de Inspectie SZW een fikse boete opleggen. Gaat het meerdere keren mis, dan zal de boete worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Blijft een organisatie ook daarna nog de wet overtreden, dan kan de Inspectie het werk zelfs helemaal stilleggen. Het is voor organisaties dus essentieel om de volmachten vóór 1 januari 2017 te regelen.