Volledig gebruikelijk loon voor parttime DGA

Volledig gebruikelijk loon voor parttime DGA

Het gebruikelijk loon van € 44.000 per jaar geldt ook als een DGA parttime werkt voor zijn BV. Dit loon kan dus niet naar rato toegepast worden afhankelijk van het aantal uur dat de DGA werkt.
Het is wel zo dat DGA essentiële werkzaamheden voor de BV moet verrichten. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechter, waarbij het ging om een DGA die per week maar 5 uur in zijn BV stak. Hij kreeg wel betaald voor zijn werk, maar dit kwam niet in de buurt van het gebruikelijk loon.
Het gebruikelijk loon voor de DGA is het hoogste van de volgende drie bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het loon van de meestverdienende werknemer van uw onderneming;
• € 44.000 (2015).

In dit bedrijf werd meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder was. De DGA kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef dus ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst en het Gerechtshof Amsterdam vonden echter dat de DGA zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen.

Verlaging gebruikelijk loon

Om discussie achteraf over de hoogte van het salaris te voorkomen kan de DGA een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. In de startfase kan de ondernemer gedurende zo’n 2 – 3 jaar, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, aan de belastinginspecteur verzoeken om het gebruikelijk loon te verlagen omdat de winstgevendheid van de onderneming nog niet de mogelijkheid biedt het bedrag van € 44.000 bruto aan salaris op te nemen. Indien de lagere winstverwachting van de ondernemer achteraf onjuist blijkt, kan de Inspecteur uiteraard besluiten tot een correctie.

Datum: 22 oktober 2015