Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018

Het UWV heeft de verwachte premies in de Juninota 2017 gepubliceerd.
Daaruit blijkt dat vrijwel alle premies in 2018 lager zullen zijn in vergelijking met dit jaar.
Hoe hoog de sociale premies in 2018 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend.
De Werkhervattingskas (Whk) is de enige premie die stijgt.

De redenen van de verlaagde premies:

  • De werkloosheid neemt af;
  • De uitkeringslasten zijn € 198 miljoen lager uitgevallen;
  • Het aantal  faillisementen is fors gedaald.

De Juninota vindt u op deze pagina van het UWV.

 

D.d.: 11-07-2017