Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer

Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer

Een werknemer die een dag vanuit huis werkt, is voor de Belastingdienst geen thuiswerker. Een thuiswerker dient fiscaal gezien anders te worden behandeld.

Wanneer is iemand een thuiswerker?

De Belastingdienst stelt in het Handboek Loonheffingen 2017 dat een thuiswerker iemand is die geen eigen bedrijf heeft, maar wel in zijn eentje thuiswerkt zonder dat hij het werk uitbesteedt. Denk bijvoorbeeld aan inpakwerkzaamheden. Als zo’n medewerker aan de volgende drie voorwaarden voldoet, is hij in een zogenoemde fictieve dienstbetrekking:

  • Er wordt persoonlijk werk verricht;
  • De verdiensten zijn minimaal 40% van het wettelijk minimumloon per maand;
  • Het werk is voor minimaal 30 dagen of voor onbepaalde tijd.

De werkgever draagt de loonheffingen af zoals bij een werknemer in echte dienstbetrekking.

De Belastingdienst heeft bepaalde groepen thuiswerkers uitgesloten van een fictieve dienstbetrekking zoals bijv.: priesters, auteurs en redacteurs die werken voor een uitgever, maar niet als beroep en om bestuurders van verenigingen en stichtingen. Dat kan ook schriftelijk overeengekomen worden.