Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht

Voor het bepalen van het loontijdvak (en dus de loonbelastingtabel) van oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontact, zijn de overeenkomst en de feitelijke situatie van belang. Hiervoor gelden de volgende regels:

Oproepkrachten met verschijningsplicht (ook nul-urencontracten)
Bij oproepkrachten met verschijningsplicht loopt de dienstbetrekking door. U toetst of het om een parttimer gaat, dat wil zeggen of uw werknemer gewoonlijk op minder dan 5 dagen per week werkt. Er zijn 2 mogelijkheden:
– Het gaat om een parttimer. Dan is het loontijdvak gelijk aan het uitbetalingstijdvak (bijvoorbeeld maand of 4-weken)
– Het gaat niet om een parttimer. Dan bepaalt u per oproep wat het loontijdvak is. De hoofdregel voor het gebruik van tijdvaktabellen geldt.

Oproepkrachten zonder verschijningsplicht
Bij oproepkrachten zonder verschijningsplicht zijn er 3 situaties mogelijk:
– De oproepkracht wordt voor een langere periode opgeroepen en werkt in die periode 5 of meer dagen per week. Deze situatie is gelijk te stellen met een fulltime contract voor een bepaalde periode. In dit geval bepaalt u per oproep wat het loontijdvak is en u gebruikt de bijbehorende tijdvaktabel.
– De oproepkracht wordt voor een langere periode opgeroepen en werkt in die periode minder dan 5 dagen per week. In deze situatie geldt de regeling voor parttimers. Het loontijdvak is gelijk aan het uitbetalingstijdvak.
– De oproepkracht wordt voor een korte periode opgeroepen. U bepaalt dan per oproep wat het loontijdvak is en u gebruikt de bijbehorende tijdvaktabel.

d.d. 28-8-2017
Meer nieuws? Klik hier.