Verruiming werkkostenregeling per 2020

Verruiming Werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Per 1 januari 2020 zal de WKR worden verruimd. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De wijzigingen moeten de WKR voor werkgevers eenvoudiger maken.

Verhoging van de vrije ruimte

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent van de resterende loonsom. Vooral midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.  

Vrijstelling voor vergoeding VOG

Veel werkgevers vergoeden de kosten van de Verklaring omtrent gedrag (VOG) die sommige werknemers moeten aanvragen. De wkr kent nu geen gerichte vrijstelling voor die vergoeding. Volgens het wetsvoorstel komt de vergoeding voor de VOG niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Waarde producten uit eigen bedrijf

De waarde van producten uit het eigen bedrijf kan worden bepaald op het bedrag dat de werkgever aan derden in rekening brengt. Voor branche-eigen producten is er een gerichte vrijstelling tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer.

Het kabinet wil de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn brengen met de kortingsregeling. Daarom wordt voorgesteld om de waarde van de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

Later aangeven eindheffing

Een werkgever moet nu de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aangeven tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Voorstel is om de termijn te verlengen door het mogelijk te maken om de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aan te geven tegelijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Meer over de toepassing van de WKR in LogiSal, vindt u in dit artikel van de online help.

Heeft u de whitepaper over de WKR al gezien?